Puritán Szájbersarok - gondolatok, elmélkedések
11. A halál mint győzelem

11. A halál mint győzelem

April 12, 2021

A spirituális harc hasonló ahhoz, mint amikor a békéért fegyvert fogunk. Amíg az ellenséget nem magunkban találjuk meg, addig a keresztre mást akarunk küldeni. A megváltás azonban akkor következik be: amikor magunk megyünk fel a keresztre. Ami halál az emberi énnek, az VALÓ, harc nélküli győzelem Istenben.

10. Elhiszed-e?

10. Elhiszed-e?

April 10, 2021

Elhiszed-e, hogy Isten egy tökéletes világot teremtett, melynek nem részei a ma ismert betegségek, ezek pusztán a Paradicsomból való kiűzetésünk, saját emberi tudatlanságunk, félelmeink, istentelen gondolataink, érzéseink, és érzelmeink által létezhetnek, betegíthetnek meg minket?

9. Ki vagyok én?

9. Ki vagyok én?

April 9, 2021

Ki vagyok én? Mert emberi elmémmel hiába vizsgálom AZt és EZt, csak az elme válaszait kaphatom erre a kérdésre. Nincs igaz válasz az elme képzeteiben, sem az emberi gondolatokban, sem az emberi bölcsességben. Válasz csak a Szív Csendjében, a LÉT örökké ragyogó JELEN-VALÓságában van...

8. A patakban ülő ember

8. A patakban ülő ember

April 8, 2021

Hogy lehet meghatározni az EGÉSZsÉGet, egy teljesen beteg világban, amiben a betegség a mércéje az egészségnek, vagyis minél kevésbé vagy beteg, annál inkább tűnsz egészségesnek? Nem ellentmondás az, hogy mindennemű ismeret ellenére, egyre több a betegség és a beteg a  világban? Merre van a kiÚT, a VALÓ EGÉSZsÉGhez?

7. Nagycsütörtök

7. Nagycsütörtök

April 1, 2021

"A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben." Jn. 4, 18

6. A kis értés - önVALLÓ MÁS

6. A kis értés - önVALLÓ MÁS

March 31, 2021

"Az én emberi egóm, egész életemben a hamisságon épült, azon a hamisságon, ami a kis értés által jött létre..." Őszinte önvallomás arról, amit emberként meglátni magamban sohasem szerettem volna. A megszabadulás azonban MÁSként nem lehetséges. Azoknak szól, akik Ő-szint-ÉN látni SZERetnének.

5. A Boldogság, ÉN-VALÓnk vÍZe

5. A Boldogság, ÉN-VALÓnk vÍZe

March 26, 2021

"ÉN-VALÓnk, soha semmitől sincs elkülönülve. Ameddig megpróbáljuk elképzelni az ÉN-VALÓt, avagy IS-TENt, addig nem érhetjük önMAGunkban el. Az ÉN-VALÓ olyan, mint a víz a halnak. Benne van, de nem tudatos arra." Gondolatfolyam a minden létezés, megnyilvánulás alapját és LÉNY-EGét JELENtŐ, örök Boldogságról.

4. Nem ez, nem ez

4. Nem ez, nem ez

March 25, 2021

A létezés Forrása, a létezés közÉP-PONTja, a létezés MAGva, lényege és Örökké-VALÓ igazsága, az a teljes és tökéletes boldogság, EZ ISTEN. Ebben a Boldogságban jelenik meg minden... Eme élő elmélkedés a vagy-vagy, az is-is és a neti-neti, magyarul a "nem ez - nem ez" szerepének fontosságáról szól.

3. Az ÉN-VALÓ fÉNye

3. Az ÉN-VALÓ fÉNye

March 23, 2021

Spontán, elmélyült, meditatív gondolatfolyam, ÉN-VALÓnkban ihletve. Javasolt fülhallgatóval, csendben, becsukott szemmel hallgatni ezt a belső utazást, és EGY-ÉNünkre VALÓ zenés emlékezést.

2. Az érintkezés mentes kárhozat helyett

2. Az érintkezés mentes kárhozat helyett

March 22, 2021

Itt a tét tulajdonképpen nem más, mint az emberi lélek maradék EGÉSZsÉGének az elpusztítása.” Mit tehetünk abban a korban, amelyben sokan elhittük, hogy csupán a pusztuló anyag és a test, és nem pedig az örök, múlhatatlan, tiszta tudat és lélek vagyunk?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App